ODTU Teknik - Rapor

TEKNİK RAPOR
RAPOR NO : 2009.03.04.217
RAPOR TARİHİ : 04.05.2009
HAZIRLAYAN : Öğr. Gör. Cevdet ÖZTİN ODTÜ, Kimya Mühendisliği Bölümü, ANKARA

 

KONU

Bu rapor Giz Market Reklam ve Pazarlama Ticaret Limited Şirketinin 16.04.2009 tarihli başvurusu ekindeki ‘Calfix’ isimli manyetik yıkama cihazının sudaki kireç oluşumu ve deterjan kullanımına etkisi yönünde inceleme yapılması isteği üzerine hazırlanmıştır.

ÖRNEKLER VE DENEY YÖNTEMİ


En önemli üyeleri kalsiyum ve magnezyum olan toprak alkali iyonları genel olarak sabun ve benzeri temizleyici maddesi işlevlerine olumsuz katkı yaparak temizlemenin etkin göstergeleri arasında önemli bir yere sahip olan köpürmeyi azaltırlar. Karbonatlara bağlı sertlik ısıtma ve kaynatma ile giderilebildiği için ‘geçici sertlik’; diğer grup ise ‘kalıcı sertlik’ olarak isimlendirilir.

Sert sulardaki toprak alkali iyonların (ve genelde olumsuz katkı yapan iyonların) giderilmesi için çeşitli yöntemler vardır. Öte yandan suyun bir manyetik alan etkisinde bırakılarak içerdiği kalsiyum ve benzeri elementlerin çökme ve/veya köpük azaltıcı etkilerinin yok edilebildiği de bilinmektedir. Bilimsel temelleri bulunan ve fakat gerçek nedenleri halen tartışma konusu olan bu yaklaşım günümüzde önemli araştırmalar ve patentli uygulamalara sahne olmaktadır.

Calfix cihazının suda manyetik yaratarak temizlik amaçlı uygulamalarda deterjan köpüğüne olumlu katkı ve tüketimde tasarruf sağladığı görüşünün deneysel biçimde belirlenmesi istendiği için aşağıdaki deneyler yapılmıştır.

DENEYSEL SONUÇLAR
Doğrudan Kaynatma Sonrası Sertlik Oranındaki Azalma : % 10.7
Calfix ile Kaynama Sonrası Sertlik Oranındaki Azalma : %   7.1
Calfix Nedeniyle Katı Oluşumundaki Azalma : % 33.6

Yukarıdaki sonuçlar Calfix varlığının toplam sertlik ve katı oluşumunu azalttığını göstermektedir. Bu durum kalsiyum ve benzeri iyonların Calfix ile kaynatılan su içinde daha fazla bulunduğu; diğer bir deyişle ısıtılan suda (ve ısıtma elemanı yüzeylerinde) daha az kireç oluşumu anlamına gelmektedir.

KÖPÜRME GÜCÜNDEKİ DEĞİŞİMLER

Zaman (Dakika) 0 3 5 10  
Çeşme Suyu İle Köpürme Oranı, % 54 52 49 41 
Kaynatılmış Su Köpürme Oranı, % 68 66 62 55 deterjan tasarrufu
Calfix İle Kaynatılan Suda Köpürme Oranı, % 78 76 73 70 deterjan tasarrufu

 

Kaynatılmış su ile kullanılan deterjanın çeşme suyuna göre daha fazla köpürmesi normal bir beklentidir. Calfix ile kaynatılan sudaki köpürme ise yalnız başına kaynatılan suya kıyasla hem daha fazla köpük oluşturmaktadır ve hem de oluşan köpük zamanla daha geç azalmaktadır. Köpük oranı uygulanan sıcaklık ve deterjan cinsinden etkilenecektir, ancak tablodaki sıralamanın değişmesi beklenmemelidir.

Bilgi Notu: ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Öğr. Gör. Cevdet ÖZTİN’ in hazırladığı orijinal raporun üzerinde değişiklik
yapılmadan kısaltılmış halidir.

 

Raporun orijinalini görmek için lütfen tıklayınız.